En importør til B2B-markedet satset på nye måter nå sine kunder og sikre nær 100% leveringsservice.

Kunden gjorde mange endringer i organisasjon og struktur, utvidelser av IT-system og lagerhåndterings-automater og forsøkte nye metoder å forsyne sine aller viktigste bedriftskunder.

Prosjektarbeidet var kostbart, siden det åpenbart påvirket den daglige forsyningen til øvrige kunder. Skattefunn-tilskuddet var det som sikret at bedriften kunne gjennomføre store endringer.

Underveis i prosessen med å skrive søknaden ble det avdekket behov for en rekke sikringstiltak som senere viste seg svært så viktige. Her var Best Management sentral siden vi tidligere hadde gjennomført og ledet flere kritiske logistikk-prosjekter.

Skattefunn viste seg altså til slutt nyttig på to måter; både bedre prosjekt-kvalitet samt bedre prosjektøkonomi.