Skattefunn er en ordning for norske bedrifter som vil utvikle og forbedre seg. Dette omfatter nær sagt alle områder, og vi har således kunder i ulike bransjer som produksjon- og prosessindustri, logistikk/distribusjon, IT og annen tjenesteytelse.

Et skattefunnprosjektet må frembringe noe nytt for ens bransje, som er krevende å få til og som forutsetter at man skaffer seg ny kunnskap eller erfaring for å lykkes. Innholdet i prosjektet er konfidensielt.

Best Management kan regelverket og bistår til at optimalt tilskudd oppnås. Ta uforpliktende kontakt for å avklare om utviklingsoppgavene i din bedrift kan kvalifisere til tilskudd.

Vårt mål er at hver kunde skal oppnå så nært som mulig, det maksimale tilskuddet av 4,5 mill.kr. skattefritt hvert år fra 2020. Over et prosjekts 3-årige varighet, kan dette tilsvare en kostnadsreduksjon på over 17 mill.kr. (se utregning).

Best Managements styrke er å finne mulighetene i en bedrift samt sikre at dette kan gi maksimal uttelling. Vi forenkler arbeidet for bedriften, samt følger opp og tar medansvar for at alle oppgaver blir utført med det vidsyn og den regelforståelse som kreves. Dette inkluderer tolkning av «gråsoner» samt forslag til struktur.

Vi vil gjerne delta og motivere til aktiviteter for å forbedre faglig innhold i prosjekter.

Best Management kan håndtere oppgaver som prosjektplanlegging, søknad, gjennomgang med bedriftens medarbeidere, opplegg for kostnadsføring,  innhenting av nødvendig underlag, beregning av kostnader og endelig tilskudd.  Vi kan utføre nødvendige økonomiske beregninger, også på utstyr som er investert til prosjektet, og gjøre faglige avklaringer overfor revisor dersom nødvendig.

Ønsker du selv å gå inn i detaljene om regelverket, kan du finne mer informasjon på Forskningsrådets skattefunn sider.